Kasutustingimused

Üldinfo

EestiOma veebilehe kasutustingimused (edaspidi kasutustingimused) kohalduvad käesolevale internetileheküljele www.eestioma.ee ning selle alamlehekülgedele (edaspidi veebileht), mis kuuluvad Öselstuff OÜ-le, registrikood 14042350, aadress Rannamõisa, Kallaste küla Saaremaa vald Saaremaa 93462 (edaspidi EestiOma). Kasutustingimused kehtivad nii registreeritud kasutajatele, kui ka isikutele, kes kasutavad veebilehte ilma kasutajakonto loomiseta. Veebilehe kasutamisega kinnitab kasutaja, et on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid täielikult.

EestiOma pakub virtuaalset platvormi, mis võimaldab veebilehel registreerunud ettevõtjatel (edaspidi müüja) pakkuda müügiks enda kasvatatud ja/või toodetud ja/või valmistatud tooteid.

EestiOma jätab endale õiguse muuta tootekategooriad, kustutada tooteid, mis on lisatud vale kategooria alla, samuti muuta muud informatsiooni, mis võib tarbijat eksitada, mis on solvav, ebaseaduslik või rikub muul moel veebilehe kasutustingimusi.

Hinna-ja tooteinfo

Kõik veebilehel toodud hinnad sisaldavad käibemaksu vastavalt seaduses sätestatud määrale, v.a juhul kui konkreetne müüja ei ole käibemaksukohuslane.

Toote hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest, v.a kui müüja pakub tasuta kättetoimetamist või kui tootele on võimalik järgi tulla müüja tegevuskohta (kauplus, talu vms). Info kättetoimetamise kohta (tarneviisi ja hinna) kuvab iga müüja oma toodete juures.

Tellimine

Tellimiseks võtab ostja müüjaga ühendust vastavalt müüja poolt avaldatud kontaktinfole. Müügileping loetakse sõlmituks ostja ja konkreetset toodet müüva müüja vahel.

Toodete kättetoimetamisel kohustub müüja võtma arvesse transpordiks valitud viisi võimalike riske ning transporditeenuse osutaja nõudmisi pakendamisele. Seejuures kohustub müüja vältima ülepakendamist.

Autoriõigused

Kogu veebilehel avaldatud materjali, sh veebilehe kujundus, tekstid ja pildid, autoriõigus kuulub EestiOmale, kui ei ole viidatud teistele isikutele. Kusjuures kõik vastavad õigused on kaitstud, kui ei ole näidatud teisiti. EestiOma või mõne muu isiku registreeritud või registreerimata kaubamärgiks on ka see osa sisust, mis kujutab kaubamärki, logo või teenindusmärki. Selle lehekülje sisu kasutamine on lubatud tingimusel, et nimetatud objekte ei muudeta ühelgi viisil ja et kõiki veebilehelt võetud illustratsioone kasutatakse ainult koos nende juurde kuuluva tekstiga.

Vastutus

EestiOma teeb omalt poolt kõik võimaliku, et veebilehel sisalduv informatsioon oleks täpne ja täielik, kuid ei garanteeri müüjate poolt EestiOma veebilehele üleslaetud informatsiooni õigsust ega vastuta sellise informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

EestiOma veebilehel müüjaks registreerunud ettevõtja tagab, et nende poolt EestiOma veebikeskkonda lisatud tooteinfo on tõene, ajakohane ja ei ole tarbijat eksitav.

EestiOma veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mida haldavad kolmandad osapooled. EestiOma ei vastuta nende veebilehtede kättesaadavuse või kasutamise eest, samuti seal esitatud teabe õiguse, ajakohasuse ja pakutavate kaupade eest. Klikkides EestiOma veebilehel olevatel linkidel võite sattuda veebilehtedele, mida haldavad kolmandad osapooled ning selliste linkide kasutamine toimub kasutaja enda riisikol.

Küpsised (Cookies)

Küpsised on väikesemahulised failid, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja arvutisse, telefoni või muusse seadmesse. Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse veebisaidi külastaja kasutajakogemuse parandamiseks. EestiOma veebilehel kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse ja kasutajakogemuse parandamiseks järgmisi küpsiste liike:

Seansiküpsised: andmed salvestatakse üksnes ajutiselt, veebilehe külastamise ajaks ja kustutatakse pärast veebilehelt väljalogimist või kui kasutaja sulgeb veebilehitseja. See võimaldab veebilehel toimingute tegemist.

Alalised ja kestvad küpsised: peale EestiOma veebilehe külastust salvestatakse küpsised piiratud ajaperioodiks külastaja seadmesse. Kasutame püsiküpsiseid veebilehel liikumise jälgimiseks ja statistika kogumiseks.

Kolmandate isikute küpsised: EestiOma kasutab kolmandate isikute küpsiseid, näiteks Google`i küpsised, et teenindada reklaame ja optimeerida turunduskommunikatsiooni. Kolmandate isikute reklaamid kasutavad küpsiseid, mis salvestatakse kasutaja seadmesse, et hinnata reklaamide tõhusust ja individualiseerida reklaamide sisu, mida veebilehe külastajale kuvatakse. Kolmandatest isikutest reklaamijate kogutud info võib sisaldada näiteks geograafilise asukoha andmeid (IP-aadressi põhjal).

EestiOma veebisaidi kasutamisel võidakse Teid suunata muudele veebisaitidele, mis võivad kasutada oma küpsiseid. EestiOma veebisaidil puudub kontrolli küpsiste üle, mis on kolmandatele isikute poolt hallataval veebilehel, isegi kui Teid suunatakse nende juurde EestiOma veebisaidilt. Kolmandate osapoolte teenused andmete kogumisel toimivad vastavalt nende tingimustele. Neist olulisemad:

Google’i küpsiste tingimused
Facebooki küpsiste tingimused

Küpsiste kasutamist saab kasutaja muuta oma veebilehitseja sätetes. Seal saab küpsiste salvestamise ära keelata ja/või kõik küpsised ära kustutada. Kõikide küpsiste keelamise korral ei pruugi aga mõned EestiOma veebilehe võimalused enam töötada.

Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

Veebilehele ja kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik vaidlused, mis tulenevad veebilehe kasutamisest ja kasutustingimustest, on allutatud Eesti Vabariigi kohtutele.

EestiOma jätab endale õiguse teha kasutustingimustes muudatusi.